Qualitat aire

 In Sense categoria

Fins a fa relativament pocs anys no es parava esment amb la importància suficient a un tema, que ens afecta de forma directa, com és la qualitat de l’aire. Però avui dia està comprovada la relació que existeix entre la contaminació i el canvi climàtic, sent  a les grans ciutats on  podem trobar les majors  fonts de contaminació.

Les més habituals són els gasos generats pels vehicles i els que provenen dels processos de producció de les fàbriques, incrementant en gran quantitat els nivells de diòxid de carboni (CO2), i altres gasos contaminants com els òxids de sofre (SOx ) i òxids de nitrogen (NOx)que van directament a l’atmosfera.  Aquests gasos no solament contribueixen a la destrucció de la capa d’ozó sinó que afecten en major o menor mesura a la salut de les persones.

Els efectes que poden produir en la salut poden anar des de maldecaps o marejos fins a agreujament de l’asma i bronquitis, i en els casos més extrems provocar la mort. A poc a poc sembla que anem prenent més consciència pel que fa a aquest tema, i ja són algunes ciutats les que han decidit posar mesures per disminuir les concentracions d’aquests gasos contaminants. Com per exemple l’establerta recentment a Madrid de limitar la circulació pel centre de la ciutat. Una mesura una miqueta polèmica però que sens dubte ha ajudat a reduir els nivells de contaminació de la capital. Una altra mesura implantada cada vegada més pels ajuntaments és la creació d’un major nombre de carrils bici per fomentar el transport a través d’aquest mitjà i així evitar agafar el cotxe. Existeixen altres mesures que podem realitzar nosaltres mateixos adquirint petits hàbits i que, de forma indirecta, també ajudarien a rebaixar els contaminants atmosfèrics. Com compartir el cotxe, usar el transport públic o realitzar la separació dels residus des de les nostres cases.

Quan reciclem estem tornant a utilitzar un material que ja s’ha fabricat, i encara que el procés de reciclatge comporti una despesa d’energia és molt menor que el de fabricació, així que d’aquesta forma es genera menor quantitat de contaminants a l’atmosfera. Quan es parla de contaminació atmosfèrica és freqüent relacionar aquest terme amb la imatge d’una boira composta per gasos, però perquè un aire estigui contaminat no necessàriament els gasos han de ser visibles, així com també existeixen un altre tipus de contaminants en ocasions també presents en l’aire com són els de origen biològic, és a dir bacteris i virus que es troben en l’ambient i que d’igual forma ens poden ocasionar problemes de salut. En moltes ocasions, ens trobem amb què parteix d’aquests contaminants es troben  a l’interior dels edificis fent que la qualitat de l’aire no sigui la idònia per a les persones que allí es troben. Bé perquè aquestes instal·lacions es troben situades en llocs propers a focus de contaminació o bé perquè des del propi edifici es generen aquests contaminants.

Quan un edifici posseeix una mala qualitat de l’aire interior afectant de forma negativa a part dels seus ocupants se li denomina síndrome de l’edifici malalt i existeixen diversos factors que són determinants. Entre ells, els materials emprats en la construcció de l’edifici o el funcionament dels sistemes de ventilació. Una ventilació inadequada és una de les principals causes de la mala qualitat de l’aire en els ambients tancats. La simptomatologia dels afectats, en aquests casos, no sol ser greu però sí pot provocar marejos, mal de cap, somnolència, dificultat per concentrar-se, nàusees,  irritació d’ulls i pell i sensació de ahogamiento. Per això, és cada vegada més freqüent que es tingui en compte el factor de la qualitat de l’aire dins de l’ambient laboral, ja que aquests símptomes poden repercutir negativament tant en la salut de la persona com en el rendiment del seu treball.

Segons la normativa vigent, RD 238/2013 sobre modificacions del RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis), en locals que tinguin instal·lats un sistema de ventilació amb una potència superior a 70 KW és d’obligat compliment que es revisin una sèrie de paràmetres per valorar la qualitat de l’aire.

Recent Posts

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

recogida muestras laboratorioseguridad alimentaria barcelona