Anàlisis d’aliments i estudis de vida útil

La vida útil d’un aliment es defineix con el periode de temps durant el qual roman segur i apte per ser consumit, sota unes condicions de conservació i emmagatzematge determinades. Durant aquest periode, l’aliment ha de mantener les seves característiques organolèptiques (no pot deteriorar-se de cap manera que el consumidor trobi inaceptable), ha de romandre segur per al seu consum (no pot resultar perjudicial pero un creixement inadequat de microorganismes patògens o productors de toxines durant el seu emmagatzematge) y no ha de perdre les seves característiques funcinals (el seu nivel de nutrients no ha de decrèixer per sota del nivel esperat o indicat a l’etiqueta).

 

Anàlisis d’aliments i estudis de vida útil a Barcelona:

Anàlisis d’Aliments

Anàlisis d’Aliments a Barcelona

Són diversos els factors que influeixen en la vida útil dels aliments, uns de caràcter intrínsec, és a dir, inherents al propi aliment, com poden ser la Qualitat inicial de la materia prima i la seva càrrega microbiana, si es tracta d’un aliment fresc o processat i si en la seva formulació s’afegiran conservants, i els altres són de caràcter extrínsec, com el tipus de processat (calor, altes pressions, etc…), la clase d’envàs, les condicions de transport, emmagatzematge i de conservació per part del consumidor.

Objectiu dels análisis d’aliments

Estudis de Vida Útil d’Aliments a Barcelona

Els Estudis de vida útil es realitzen amb l’objectiu d’establir aquest periode de temps que garantitza que el producte será segur per al consumidor i mantindrà un nivel de qualitat adequat a tots els nivells (sensorial, químic, microbiològic i funcional).

Estudi Personalitzat

Estudis Personalitzats

Aques tipus d’estudis han de ser personalitzats, és a dir, s’ha d’avaluar el tipus de producte que es vol analitzar, identificar prèviament quins poden ser els factors crítics  que facin escurçar la vida útil, definir els paràmetres clau que s’han d’avaluar i com s’avaluaran, establir les condicions d’emmagatzematge durant l’estudi, així com la freqüència de les anàlisis i els valors límits per a considerar finalitzat l’estudi.

Normatives

Normativa Alimentària Barcelona

El Reglament 1169/2011 sobre la información alimentària facilitada al consumidor estableix al capítol IV la llista d’esments obligatoris en l’etiquetatge dels aliments, en la qual s’inclou la data de durada mínima o data de caducitat. D’aquesta manera, la realització d’estudis de vida útil es converteix en un requisit indispensable per a poder comercialitzar aliments complint amb al legislació d’etiquetatge vigent.

analisis de alimentos barcelona

Necessites assessorament? Contacta amb nosaltres