Estudis Tècnics de la Fusta

Determinació dels agents biològics que ataquen i alteren la fusta estructural, així com així com l’abast de la seva afectació i colonització. Propostes de tractaments i control en estudis tècnics.

Estudis d’estructures de fusta:

Estudis Tècnics de la Fusta

Estudis Tècnics de la Fusta a Barcelona:

Realitzem estudis tècnics en habitatges, masies, patrimoni històric, edificis antics i, en general, en qualsevol mena d’edificació amb problemes de patologies de la fusta.

L’objectiu és avaluar i valorar a través de la diagnosi biológica la qualitat i l’estat de conservació de les bigues i altres elements de fusta.

Els nostres assajos permeten determinar quins són els agents plaga, calcular el seu abast i distribució, la seva incidencia qualitativa i les pèrdues de secció resultants en el cas de la fusta estructural.

Rehabilitació d’Estructures de Fusta

Rehabilitació d’Estructures de Fusta

La rehabilitació és el momento idoni per a comprobar la solidesa de l’estructura de fusta, determinant patologies biòtiques i abiòtiques, danys i incidències que, en comunió amb un altre tipus d’anàlisi, permetin plantejar el procés amb tota la informació essencial per a abordar professionalment els fenòmens de rehabilitació a estructures de la fusta.

Equipació i Informe Tècnic

Equipació i Informe Tècnic

Utilitzem equipació específica per a la detecció de la més destructora de les plagues de la fusta, l’enemic invisible que no identifiquem i que colonitza els nostres habitatges i edificis. Centenars de milers de petits insectes, perfectament estructurats, que troben el seu camí a través del formigó, paviments, parets, canalitzacions i instal·lacions. Els tèrmits…

Tota aquesta información es conté en un informe tècnic amb el detall d’incidències, reportatge fotogràfic, plànols, etc., i des d’on es promouen les solucions més eficaces i ajustades a la situació de conflicte des del punt de vista del control de la plaga i de la seguretat estructural.

estudio tecnico de la madera barcelona

Necessites assessorament? Contacta amb nosaltres