Laboratori a Barcelona

Des del nostre laboratori a Barcelona, realitzem anàlisis d’aigua, control de legionel·la, anàlisis d’aliments, anàlisis de sorrals en parcs infantils, i estudis de la qualitat de l’aire. Oferim els nostres serveis a particulars, empreses i col·lectivitats (hospitals, hotels, gimnasos, restaurants, col·legis, càmpings, clubs esportius, guarderies, residències d’ancians, balnearis, etc.)

Laboratori a Barcelona:

Laboratori d’Anàlisis d’Aigua

Anàlisis d’Aigua a Barcelona

AIGÜES DE CONSUM

 • Determinació de la potabilitat de l’aigua
 • Anàlisis de Bacteris, mals sabors o olors…
 • Control higiènic en fonts i equips d’osmosi
 • Anàlisis en hostaleria i Indústria Alimentària

POUS I FONTS

 • Determinació de la Potabilitat de l’aigua
 • Atribució d’usos segons els seus resultats fisico-químics i microbiològics
 • Avaluació de canvis en la seva qualitat a partir de l’històric d’analítica comparada

PISCINES

 • Anàlisis Microbiològics i Fisico-Químics de l’aigua
 • Anàlisis ambiental dels paràmetres de confort a piscines cobertes
 • Qualitat microbiològica de les aigües termals medicinals
 • Control higiènic de superfícies
Laboratori Legionel·la

Anàlisis de Legionel·la a Barcelona

 • Recompte amb identificació d’espècie i serogrup en tot tipus d’aigua.
 • Comunicació adelantada de resultats preliminars.
 • Assessorament sobre el control, manteniment i desinfecció d’instal·lacions: aigua sanitària, torres de refrigeració, fonts, regadiu,…
 • Recogida i análisis de mostres, seguiment personalitzat.
 • Establiment de Programes de risc mínim.

ÀREES DE TREBALL

 • RECREATIU: hotels, gimnasos, campings, clubs esportius, spas, balnearis, piscines…
 • SANITARI: centres mèdics, hospitals, residències d’ancians…
 • ALTRES: centres comercials, escoles, industria…
Laboratori Alimentació

Laboratori d’Aliments a Barcelona

 • Qualitat microbiològica d’Aliments Elaborats i matèries primes.
 • Control higiènic de superfícies, utensilis i equips.
 • Anàlisis de patògens a Personal Manipulador.
Laboratori parcs infantils, sorrals…

Laboratori de Sorrals a Barcelona

 • Presència de Paràsits d’origen animal.
 • Recompte de microorganismes indicadores de Contaminación fecal.
 • Control periòdic de Guarderies infantiles Parcs públics i zones de joc.
Laboratori de Qualitat de l’aire

Anàlisis de l’Aire Interior a Barcelona

 • Mostreig Ambiental de l’aire interior i de les superfícies de climatització.
 • Avaluació de l’Exposició Humana a agentes contaminants.
 • Auditories ambientals Ámbar detall d’incidències i comparativa històrica de tendències en el marc de la conservació higiènica d’installacions i equips de climatització.
laboratorio barcelona
legionella barcelona
Aigua i Legionella
laboratorio-alimentario.jpg
Laboratori d’Aliments
analisis ambientales en barcelona
Anàlisis Ambientals

Necessites assessorament? Contacta amb nosaltres