Assessoria en Sistemes de Qualitat Certificables

Consultoria en la implementació de Sistemes de Qualitat (ISO 9001: 2015), medi ambient (ISO 14001: 2015), gestió del control de plagues (UNE EN 16636: 2015) y Seguretat alimentària (UNE –EN ISO 22000) basat en la prevenció del risc i la mijora dels procesos.

Consultoria de Qualitat a Barcelona:

Gestió de Qualitat

Assessoria de Qualitat a Barcelona

Oferim serveis d’assessoria de qualitat, per a la implantació de normes ISo 16636, 9001 i 14001, així com serveis per a garantitzar la qualitat de l’aire interior i programes de prevenció de la Legionel·la a Barcelona.

ISO 9001

Norma ISO 9001

La norma ISO 9001, és una norma internacional que permet planejar objectius, controlar riscos i millorar tots els processos, d’una organització.

ISO 14001

Norma ISO 14001

Aquesta norma internacional recopila el conjunt de requisits que les empreses de qualsevol sector han de garantitzar, per a gestionar de manera correcta tots els riscs que puguin afectar al medi ambient.

UNE EN 16636

Norma UNE EN 16636

Aquesta norma és una guía que permet a les empreses del sector de plagues, aplicar de manera correcta els protocols de bones practiques i el compliment de la normativa del sector. Així mateix, resulta fonamental per mijorar els procesos de l’organització, donant un enfocament més professional als serveis.

UNE EN ISO 22000

Norma UNE EN ISO 22000

Aquesta norma internacional determina els requisits que una empresa del sector alimentari ha d’aplicar per a garantitzar la innocuïtat dels aliments que comercialitza i complir amb la normativa vigent en Seguretat alimentària.

AUDITORIES INTERNES

AUDITORIES INTERNES

Les auditories internes, a més de ser un requisit de les normes de qualitat certificables, resulten fonamentals per a la mijora del sistema.

Els nostres assessors en quailtat realitzen auditories internes que aporten valor afegit mitjançant:

  • Determinació de l’efectivitat del sistema de gestió
  • Verificació del cumpliment dels requisits de la norma, legals i contractuals.
  • Avaluació dels objectius generals de l’organització i la seva compatibilitat amb els objectius del sistema i els seus indicadors
IMPLANTACIÓ SISTEMA DE QUALITAT

IMPLANTACIÓ SISTEMA DE QUALITAT

Els nostres assessors en qualitat li ajudaran en la implementació de la norma mitjançant:

  • Diagnosi de la situación real de l’empresa i cumplimetn de la legislació vigent
  • Capacitació del personal involucrat en la implementació
  • Elaboració de manuals i procediments
  • Establiment d’objectius i indicadors
  • Assessoria en l’establimetn d’accions de mijora
  • Integració de la norma, a altres sistemes de qualitat implantats en l’empresa
iso 9001 en barcelona

Necessites assessorament? Contacta amb nosaltres