Auditories de control sanitari a supermercats

 In Seguretat Alimentària

Què són les auditories sanitàries a supermercats?

Les auditories de control sanitari a supermercats són una eina molt útil per a conèixer el nivell de seguretat alimentària d’un establiment.
Les auditories sanitàries realitzades per personal extern a l’organització són complementàries i necessàries perquè els controls realitzats per la pròpia empresa resultin efectius.

En dur-se a terme per una entitat independent permeten als responsables de qualitat obtenir de manera fàcil i còmoda una visió global dels mètodes d’autocontrol implementats.

Quins avantatges tenen per als supermercats?

Les auditories de control sanitari estalvien temps a les empreses en l’anàlisi de dades. A més, permeten aplicar plans d’acció concrets en examinar les incidències rutinàries des d’un punt de vist més objectiu.

Els auditors externs es guien per la legislació i les normes en Seguretat alimentària i no es deixen influenciar per interessos personals. La seva missió general és vetllar per l’assegurament de la qualitat en el servei.
La percepció del consumidor respecte les auditories externes sempre és molt positiva. Li genera confiança i incrementa el valor del supermercat.

Per què realitzar una auditoria de control sanitari amb Itabe?

Com a consultors i laboratori alimentari i ambiental ens dediquem a assessorar les empreses del sector alimentari, tant en l’àmbit legal de la Seguretat alimentària, en sistemes de qualitat certificable i en les inspeccions de Sanitat, així com en la redacció de la documentació exigible: APPCC, Prerequisits, instruccions, registres ect
La nostra àmplia experiència en el sector garanteix una ajuda que satisfà tant a la Direcció i al Departament de Qualitat de l’empresa, aconsellant sobre processos i control dels riscos sanitaris, com al consumidor, mitjançant auditories externes que infonen credibilitat en la marca del supermercat.

Contacta amb nosaltres i t’informem sobre el control sanitari en supermercats a Barcelona.

Recent Posts

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

registro sanitario cataluña